Ons team

De organisatie

Speelpleinen Kalmthout is een gemeentelijke speelpleinwerking. Tijdens de zomerwerking doen we beroep op een 70-tal vrijwillige leiding, die zich elke dag 100% inzetten om er een leuke en gevarieerde dag van te maken voor de kinderen. Wekelijks evalueren ze hun werking en gaan ze verschillende uitdagingen aan. Leiding kan je zijn vanaf 16 jaar, hoofdleiding vanaf 18 jaar mits speelplein-ervaring. Meer info over leiding worden, vind je hier.

Daarnaast is er ook een groep vrijwilligers die zich tijdens het hele jaar door bezig houden met de speelpleinwerking. Het dagelijks bestuur dat een 10-tal leden telt, zorgt voor de praktische organisatie i.s.m. de jeugddienst. Ze komen tweemaandelijks samen om bepaalde discussies te voeren en daarna beslissingen te nemen. Elk lid neemt een bepaalde taak op zich. Daarnaast zijn er nog 3 werkgroepen die per thema activiteiten organiseren of advies geven aan het dagelijks bestuur. Tot slot kan alle leiding (oud en nieuw) op de algemene vergadering inspraak hebben, brainstormen, workshop volgen of ideeën aanbrengen om de werking te verbeteren.

Ons team